Page 2 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 2

İÇİNDEKİLER


    Yaşam Bilimleri   Mikrobiyoloji
       1 1                  Kültür Besiyerleri              10-31

                          Su Mikrobiyolojisi
                                                 32-45
                          Farmasötik Mikrobiyoloji
                                                 46-61
                          Hijyen ve Hava Monitörleri
                                                 62-68
               Mikroskopi      Mikrobiyoloji Sarfları            69-84
                          Mikroskop                   84
                          Lameller / Lamlar               85-94
                          Lam Boyama Malzemeleri            95-96
                          Lam Taşıma, Saklama Kutuları ve Teşhir Malzemeleri  97-101
                          Patoloji / Histoloji Malzemeleri       102-104
                          Anatomik Kapları ve Poşetleri         105-107
                          Mikroskopi Çözeltileri, Boyaları ve Kitleri  108-123
               Klinik
                          Kriyo / Mikro Tüpler             124-141
                          Otoanalizör Kapları ve Küvetleri       142-149
                          Kan Ayırma ve Antikoagülan Tüpleri      150
                          Kan Test Malzemeleri             151-157
                          İdrar Test Malzemeleri            158-161
                          Diğer Klinik Malzemeler            162-163
                          Numune Kapları ve Poşetler          164-167
    Örnek Hazırlama   Genel Cam / Plastik Malzemeler ve Aksesuarları

     2 2                   Erlenmayerler / Beherler           170-177

                          Balonlar / Balon Jojeler
                                                 178-181
                          Mezürler
                                                 182-184
                          Aksesuarlar
                                                 185
               Şişeler / Kavanozlar / Bidonlar
                          Plastik Şişeler ve Şişe Kapakları       186-213
                          Pisetler ve Piset Başlıkları         214-217
                          Damlalıklar / Kavanozlar           218-219
                          Bidonlar, Kovalar               220-230
                          Cam Şişeler, Kapakları ve Aksesuarları    231-237
               Test Tüpleri / Kapakları / Sporları
                          Test Tüpleri                 238-248
                          Tüp Kapakları                 249-251
                          Tüp Sporları                 252-259
               Numune Kapları ve Poşetler
                          Numune Kapları                260-261
                          Numune Poşetleri               262-263
               Sıvı Aktarımı ve Titrasyon
                          Otomatik Pipetler               264-269
                          Otomatik Pipet Uçları             270-279


    IV                                       www.mikrobiyoloji.org
   1   2   3   4   5   6   7