Page 4 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 4

İÇİNDEKİLER


               PCR
                          Mikrotüpler                 423-426
                          Plakalar                   427-428
                          Adeziv Filmler                429
                          Mikrotüp Sporları              430-433     Genel Laboratuvar Cihazları
                          Genel                     436-460
      5 5
                          Analitik
                                                 461-493


     Kimyasallar, Standartlar ve Kitler
               Genel Kimyasallar, Alfabetik                    496-517
     6 6                   ICP Standartları               518-520
               Standartlar ve Referans Maddeleri


                          AAS Standartları
                                                 521
                                                 522
                          Konsantre Standartlar

               Derişimi Ayarlı Çözeltiler İyon-UV/VIS-İletkenlik Standartları   523-524
                                                 525-527


               Analitik Test Kitleri                        528-537
               pH Ölçümü ve Tampon Çözeltiler
                          pH Ölçümü için Kağıtlar, Stripler, Reaktifler  538-541
                          Tampon Çözeltiler               542-545
               Kurutucu Maddeler                          546-547
               Kromatografi
                          Kolonlar / Kartuşlar             550-555
                          Solventler                  556-557
                          Referans Maddeler               558-559
                          TLC Plakalar                 560
                          Şırınga Ucu Filtreler             562-566
                          Membran Filtreler               567-568
               Karl Fischer Çözeltiler                       569-570
               NMR Kimyasalları                          571


    VI                                       www.mikrobiyoloji.org
   1   2   3   4   5   6   7   8   9