Page 9 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 9

MİKROBİYOLOJİ | YAŞAM BİLİMLERİ
       MERCK Dehidre Besiyerleri ve Katkılarının Mikroorganizma ve Kullanım Amaçlarına

                          göre Sınıflandırması             Ürün Adı       Katalog No      Uygulama           Metot
       Genel Kullanım
       Seyreltme, Homojenizasyon
       Maximum Recovery Diluent     M112535                  ISO 6887, ISO 8199
       Ringer Çözeltisi; 1/4 Kuvvetinde M115525  Seyreltme ve homojenizasyon   FIL-IDF
       Sodium Chloride Peptone Broth (Buffered) M110582              EP, USP, JP
       Tryptone Salt Tablets       M115421
       Toplam Bakteri (jerm)
                                             ISO 4833, ISO 17410, FDA-BAM,
       Plate Count Agar         M105463  Toplam bakteri (jerm) sayımı
                                             APHA
                                             EN ISO 4833, ISO 6730 I IDF 101,
                             Süt ve süt ürünlerinde Toplam bakteri
       Plate Count Skimmed Milk Agar   M115338                  ISO 8552 I IDF 132, ISO 17410,
                             (jerm) sayımı
                                             APHA
                             İçme suyunda toplam heterotrofik bakteri
       R2A Agar             M100416  sayımı             US-EPA, EP
       Standard Count Agar        M101621  Su ve süt gibi sıvılarda Tespit ve sayım
       TGE Agar (Tryptone Glucose Meat Extract  M110128 Toplam aerobik bakteri (jerm) sayımı APHA, API
       Agar)
       Yeast Extract Agar acc. to ISO 6222 M113116 Toplam bakteri (jerm) sayımı ISO 6222
       Çok Amaçlı Genel Besiyerleri
       Brain Heart Agar         M103870
                             Zor gelişen bakteriler için
       Brain Heart Broth         M110493                  ISO 6888, APHA
       CASO (Tryptic Soy) Agar      M105458                  EP, USP, JP, FDA-BAM, APHA
                             Çok amaçlı genel besiyeri
       CASO (Tryptic Soy) Broth     M105459                  EP, USP, JP, ISO
                             sudaki jelatin sıvılaştırıcı
       DEV Gelatin Agar         M110685
                             mikroorganizmaların tespiti
       DEV Lactose Broth         M110689
       DEV Lactose Peptone Broth     M110690  Koliformlar için zenginleştirme
       DEV Tryptophan Broth       M110694  Su analizleri      www.kimyaevi.org                                          11
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14