Page 11 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 11

MİKROBİYOLOJİ | YAŞAM BİLİMLERİ


             Ürün Adı       Katalog No      Uygulama           Metot
       Deoxycholate Lactose Agar     M102894  Süt, su, dondurma vb. ürünlerin analizi
       EMB Agar             M103858  Selektif katı besiyeri
       Lactose Broth           M107661  Selektif sıvı besiyeri     FDA-BAM
       Lactose TTC Agar with Tergitol 7 M107680  Membran filtrasyonla analiz
       LEVINE-EMB Agar          M103857  İzolasyon ve ayrım
                                             ISO 4831, ISO 7251, FDA-BAM,
       LST Broth             M110266  Sayım (EMS), geliştirme
                                             APHA
       MacConkey Agar          M100205  Selektif katı besiyeri     EP, USP, JP
       MacConkey Broth          M105396  Selektif sıvı besiyeri     EP, USP, JP
       M-ENDO Agar LES          M111277  Membran filtrasyonla analiz
       PRESENCE-ABSENCE Broth      M100414  Selektif sıvı besiyeri     US-EPA
       VRB (VRBL) Agar          M101406  Selektif katı besiyeri     ISO 4832, FDA-BAM, APHA
       Fekal Koliformlar
       A-1 Medium            M100415  Atık su analizleri       US-EPA
       EC (Escherichia coli) Broth    M110765  Selektif sıvı besiyeri     ISO 7251, FDA-BAM
                             Fekal kolifromların membran filtrasyonla
       M FC Agar for microbiology    M111278
                             analizi
       VRB (VRBL) Agar          M101406  Selektif katı besiyeri     ISO 4832, FDA-BAM, APHA
       E. coli
       Bactident E. coli        M113303  Tanımlama kiti
          ®
       Chromocult Coliform Agar (CCA)  M110426                  ISO 9308-1, EPA
           ®
       Chromocult Coliform Agar ES (Enhanced  M100850 Selektif katı besiyeri, kromojenik AOAC
           ®
       Selectivity)
       Chromocult TBX Agar       M116122  Selektif katı besiyeri, kromojenik ISO 16649
           ®
       Fluorocult ECD Agar       M104038  Selektif katı besiyeri, florojenik ISO 6391, DIN
          ®
       EMB Agar             M103858  Selektif katı besiyeri
       Endo Agar             M104044  Selektif katı besiyeri
       Fluorocult LMX broth modified acc. to  M110620 Selektif sıvı besiyeri, florojenik
          ®
       MANAFI and OSSMER


      Chromocult Coliform Agar
             ®
      ISO 9308-1:2014 Su kalitesi - Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin
      Tespiti ve Sayımı - Bölüm 1: Membranla Süzme Yöntemi Standardı;
      • İçme sularında
      • Dezenfekte edilmiş havuz sularında
      • Arıtılmış sularda

      E. coli ve koliform bakterilerin sayımı için membran filtrasyon ve
      kromojenik koliform agar besiyeri kullanımını tanımlamaktadır.

      Merck-Millipore Chromocult Coliform Agar (CCA) revize             ®
                 ®
      standartta yer alan orjinal besiyeri olup, Ez pak steril filtre ile birlikte, bu  Chromocult Coliform Agar
      standardın hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulan tüm validasyon Citrobacter freundii ATCC 8090 (pembe)
      çalışmaları yapılmış tek kromojenik besiyeri ve filtredir.
                                        Escherichia coli ATCC 11775 (mor)
                                            ISO 9308-1 (2014)      www.kimyaevi.org                                          13
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16