Page 14 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 14

YAŞAM BİLİMLERİ | MİKROBİYOLOJİ


           Ürün Adı       Katalog No      Uygulama           Metot
                          Dermatofitlerin tanımlanması için selektif
     Sabouraud %2 Glucose Agar     M107315
                          katı besiyeri
     Sabouraud %2 Dextrose Broth    M108339 Sıvı besiyeri          EP, USP, JP
                          Dermatofitlerin tanımlanması için selektif
     Sabouraud %4 Dextrose Agar    M105438                 EP, USP, JP
                          katı besiyeri
     Wort Agar             M105448 Selektif katı besiyeri
     Wort Broth (base)         M105449 Selektif sıvı besiyeri
     Yeast Extract Agar        M103750 Selektif katı besiyeri
     YGC (Yeast Extract Glucose Chloramphenicol  M116000 Selektif katı besiyeri ISO, DIN, IDF
     FIL-IDF) Agar
     Anaeroblar

     Anaerocult Sistemi
     Anaerocult ile ilgili ürünler ve sistemler için lütfen sayfa 22-23’e bakınız.

     Genel
     Anaerobic agar acc. to BREWER   M100215 Selektif katı besiyeri
                                          EP, USP, JP, ISO 7937, FDA-BAM,
     Fluid Thioglycollate Medium    M108191 Geliştirme, zenginleştirme   APHA
     Meat Liver Agar          M115045 Selektif katı besiyeri
     Reinforced Clostridial Agar (RCA) M105410 Selektif katı besiyeri
     Reinforced Clostridial Medium (RCM) M105411 Geliştirme, zenginleştirme  EP, USP, JP
     Thioglycollate Broth       M108190 Geliştirme, zenginleştirme   USP, EP, APHA
     Thioglycolate Medium G      M116761 Geliştirme, zenginleştirme   USP, EP, APHA

     Clostridium perfringens
     DCA agar acc. to Weenk et al.   M110259 Selektif katı besiyeri
     SPS Agar (Perfringens Selective Agar acc. to  M110235 Selektif katı besiyeri
     ANGELOTTI)
     Tryptose Sulfite Cyclocerine (TSC) Agar M111972 Selektif katı besiyeri  EN ISO 7937, ISO 14189, APHA
     TSC Agar Katkısı         M100888 Selektif katkı
     Clostridium tyrobutyricum
     Bryant Burkey broth with Resazurin and  M101617 Selektif zenginleştirme
     Lactate
     Differential Reinforced Clostridial Broth  M111699 Selektif sıvı besiyeri DIN
     (DRCM)
     Sulfite Iron Agar (base)     M110864 Selektif katı besiyeri     ISO
     Diğer Besiyerleri ve Katkılar
     Listeria monocytogenes

     Buffered Listeria Enrichment Broth (base)  M109628 Ön zenginleştirme   FDA-BAM
     acc. to FDA/BAM 1995
     FRASER Broth (base)        M110398 Ön zenginleştirme        ISO 11290, APHA
     FRASER Listeria Ammonium iron(III)  M100092 Selektif katkı
     Supplement
     FRASER Listeria Selective Supplement M100093 Selektif katkı
     Half FRASER (Demi FRASER) Broth (base)
     with antibiotics         M100025 Ön zenginleştirme        ISO 11290, APHA


    16                                       www.mikrobiyoloji.org
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19