Page 13 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 13

MİKROBİYOLOJİ | YAŞAM BİLİMLERİ


             Ürün Adı       Katalog No      Uygulama           Metot
       Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobio-  M105878 Selektif zenginleştirme ISO 6579
       cin Broth (MKTTn)
       Rambach Agar           M100188  Selektif katı besiyeri

       Rappaport Vassiliadis Soy (RVS) Broth M107700 Selektif zenginleştirme   ISO 6579, EN ISO 6785 I IDF 93,
                                             EN ISO 19250.
       Salmosyst Broth Base       M110153  Selektif zenginleştirme
          ®
       Salmosyst Selective supplement tablets M110141 Selektif katkı
          ®
       Selenite Cystine Enrichment Broth M100212 Selektif zenginleştirme     ISO 6579, APHA, USP
       Singlepath Salmonella      M104140  Hızlı analiz kiti        AOAC
           ®
       SS Agar              M103853  Selektif katı besiyeri
                                             EN ISO 6579, EN ISO 6785 I IDF
                                             93, EN ISO 19250, EN ISO 21528-1,
       Tamponlanmış Peptonlu Su     M107228  Ön zenginleştirme
                                             ISO/TS 22964 I IDF/DRM
                                             210, FDA-BAM, APHA, EP
       TBG Broth, Modified        M105178  Selektif zenginleştirme     APHA
       Tetrathionate Broth (base)    M105285  Selektif zenginleştirme
       Tetrathionate Enrichment Broth base acc. To  M110863 Selektif zenginleştirme DIN
       MULLER-KAUFFMANN
       Triple Sugar Iron Agar      M103915  Tanımlama           ISO, DIN, USP, EP
                                            ISO 6579, ISO 10273, ISO 19250,
       Urea Agar (Base) acc. CHRISTENSEN M108492 Tanımlama
                                            ISO 21567, DIN
       XLT4 Agar (Base)         M113919  Selektif katı besiyeri
       XLT4 Agar Supplement       M108981  Selektif katkı
       Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar M105287 Selektif katı besiyeri   ISO 6579, EN ISO 19250, APHA.
       Shigella
       Leifson Agar           M102896  Selektif katı besiyeri     EP
       SS Agar              M103853  Selektif katı besiyeri
       Diğer
       Letheen-Agar Base Modified    M110404  Bakteriyel aktivite belirleme FDA-BAM
       Letheen-Broth Base Modified    M110405  Bakteriyel aktivite belirleme FDA-BAM
       SIM Medium            M105470  Tanımlama           APHA

       Fungi
       Genel
       DG 18 (Dichloran glycerol chloramphenicol)  Kserofil küf ve ozmofilik maya sayımı için
       Agar (base)            M100465  selektif katı besiyeri     ISO 21527-2, FDA-BAM
       DRBC (Dichloran-rose bengal
       chloramphenicol) Agar       M100466  Selektif katı besiyeri     ISO 21527-1, FDA-BAM
       Gliserol             M104057  Besiyeri katkısı        EMSURE ACS,Reag. Ph Eur
                                                ®
       Malt Extract Agar         M105398  Selektif katı besiyeri
       Malt Extract/ Malt Extract Broth M105397  Sıvı besiyeri
       OGYE Agar, Base          M105978  Selektif katı besiyeri     ISO
       OGYE Selective Supplement     M109877  Selektif katkı
       Potato Dextrose Agar       M110130  Selektif katı besiyeri     APHA, USP
                             Özellikle proteinli gıdaların analizinde
       RBC (Rose-Bengal Chloramphenicol) Agar  M100467
                             kullanılan selektif katı besiyeri      www.kimyaevi.org                                          15
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18