Page 10 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 10

YAŞAM BİLİMLERİ | MİKROBİYOLOJİ


           Ürün Adı       Katalog No      Uygulama           Metot
                                          EN ISO 6579, EN ISO/FDIS
     Nutrient Agar           M105450 Çok amaçlı genel besiyeri    6579-1, EN ISO 6785 I IDF 93, EN
                                          ISO 10273, EN ISO 19250, EN ISO
                                          21528, APHA.
     Nutrient Agar acc. TrinkwV    M111471 Su analizleri
     (DEV nutrient agar)
     Nutrient Broth          M105443 Çok amaçlı genel besiyeri    FDA-BAM
                          Antibiyotik ve sülfonamit duyarlılık
     MUELLER-HINTON Agar        M103872                 WHO, DIN
                          testi
     Tanımlama Besiyerleri
                          Gram negatif bağırsak bakterilerinin
     Kligler Iron Agar         M103859
                          tanımlanması
     MR-VP Broth            M105712 Koliform grup bakterilerin tanımlanması
     Phenol Red Broth Base       M110987 Biyokimyasal tanımlama
     Simmons Citrate Agar       M102501 Sitrat testi
     Tryptone Water          M110859 İndol testi           ISO, APHA
     Tanımlama Testleri
     Bactident Aminopeptidase     M113301
        ®
     Bactident Coagulase       M113306
        ®
     Bactident E. coli        M113303 Test Kiti
        ®
     Bactident Indole         M111350
        ®
     Bactident Oxidase        M100181
        ®
     Besiyeri Bileşenleri
     Agar-agar             M101614 Jelleştirici
     D(-)-Mannitol           M105982
     D(+)-Glucose, monohydrate     M108342
     Malt Extract           M105391
     Maltose monohydrate        M105910
     Peptone from Soyameal       M107212
     Proteose peptone         M107229
     Sucrose              M107651
     2,3.5-Triphenyltetrazolium Chloride M108380
     Yeast Extract           M103753
     Hijyen Kontrolü
     Hijyen Kontrolü ile ilgili ürünler ve sistemler
     için lütfen sayfa 62-68’e bakınız.
     Sterilizasyon Kontrolü
     Sterikon plus Bioindicator    M110274 Otoklav kontrolü
       ®
     Enterobacteriaceae
     Koliform Grup Bakteriler
                                          ISO 4831, ISO 4832,
     Brilliant Green Bile (BGB) Broth M105454 Selektif sıvı besiyeri     FDA-BAM, APHA
     Chromocult Coliform Agar (CCA)  M110426                 ISO 9308-1, EPA
         ®
     Chromocult Coliform Agar ES (Enhanced   Selektif katı besiyeri, kromojenik
         ®
     Selectivity)           M100850                 AOAC


    12                                       www.mikrobiyoloji.org
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15