Page 15 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 15

MİKROBİYOLOJİ | YAŞAM BİLİMLERİ


             Ürün Adı       Katalog No      Uygulama           Metot
       Half FRASER (Demi FRASER) Broth with  M102449 Ön zenginleştirme, 225 mL steril suya direk  ISO 11290, ISO 17025, APHA
       supplements                 ilave edilir
       L-PALCAM-Listeria Selective Enrichment
       Broth (Base) acc. to van Netten et al. M110823 Selektif zenginleştirme
       Listeria Enrichment Broth (LEB) acc. to FDA/  M110549 Selektif zenginleştirme
       IDF-FIL
       Listeria-Enrichment-Broth (Base) acc. to  M111951 Selektif sıvı besiyeri IDF-FIL, FDA-BAM
       FDA/IDF-FIL
       Listeria Selective Enrichment Supplement  M111781 Selektif katkı     IDF-FIL, FDA-BAM
       acc. to FDA/BAM 1995 and IDF/FIL
       Listeria Selective Agar Base acc. OTTAVIANI  M100427 Selektif katı besiyeri, kromojenik ISO 11290, FDA-BAM, APHA
       and AGOSTI
       Listeria Agar Selective Supplement M100432 Selektif katkı
       Listeria Agar Enrichment Supplement M100439 Selektif katkı
       Oxford Agar (Base)        M107004  Selektif katı besiyeri     ISO 11290, FDA-BAM
       Oxford Listeria Selective Supplement M107006 Selektif katkı
       PALCAM agar acc. VAN NETTEN et al. (Base) M111755 Selektif katı besiyeri ISO 11290, FDA-BAM
       PALCAM Agar Selective Supplement M112122  Selektif katkı
       Singlepath L’mono        M104148  Hızlı analiz kiti        AOAC
           ®
       UVM broth (Base) Modified     M110824  Selektif zenginleştirme     USDA-FSIS
       UVM II Supplement         M104039  Selektif katkı
       Staphylococcus aureus
       Bactident Coagulase       M113306  Tanımlama kiti
          ®
       BAIRD-PARKER agar (base)     M105406  Selektif katı besiyeri     ISO 6888, FDA-BAM, APHA.
       Egg yolk Tellurite Emulsion, Sterile M103785 Selektif katkı
       DNase test agar          M110449  Selektif katı besiyeri
       GIOLITTI-CANTONI Broth (Base)   M110675  Zenginleştirme, sayım (EMS)   EN ISO 6888-3:2003, APHA
       Mannitol Salt Phenol-red Agar   M105404  İzolasyon, sayım, ön tanımlama EP, USP, JP
       Staphylococcus enrichment broth (base)  M107899
       acc. to BAIRD
       Bacillus cereus
       Caseinhydrolysate Glucose Yeast Extract  M101868 Selektif sıvı besiyeri
       Broth (base)
       MYP (Mannitol egg yolk polymyxin) agar                   ISO 7932, ISO 21871, FDA-BAM,
       (base)              M105267  Selektif katı besiyeri     APHA
       Bacillus cereus Selective Supplement M109875 Selektif katkı
       Egg yolk Emulsion, Sterile    M103784  Selektif katkı
       Bacillus stearothermophilus
       Dextrose Casein-Peptone Agar   M110860  Selektif katı besiyeri     NCA, APHA
       Enterokoklar
       Azide Dextrose Broth       M101590  Selektif zenginleştirme
       Bile Aesculin Azide Agar     M100072  Selektif katı besiyeri     ISO 7899-2

       Chromocult Enterococci Broth   M110294  Selektif sıvı besiyeri, kromojenik
           ®
       Chromocult Enterococci Agar   M100950  Selektif katı besiyeri, kromojenik
           ®
       Kanamycin Esculin Azide Agar   M105222  Selektif katı besiyeri
      www.kimyaevi.org                                          17
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20