Page 12 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 12

YAŞAM BİLİMLERİ | MİKROBİYOLOJİ


           Ürün Adı       Katalog No      Uygulama           Metot
     Fluorocult LST Broth       M112588 Selektif sıvı besiyeri, florojenik ISO 11886, FDA-BAM, DIN
        ®
     Fluorocult VRB Agar       M104030 Selektif katı besiyeri, florojenik FDA-BAM
        ®
     Lactose TTC Agar with Tergitol 7 M107680 Suların membran filtrasyonla analizi ISO 9308-1, AFNOR
                          Fermantasyon ve moleküler genetik
     LB AGAR (MILLER)         M110283
                          çalışmaları
     LB BROTH (MILLER)         M110285 Fermantasyon ve moleküler genetik
                          çalışmaları
                          İndol pozitif ve indol negatif
     KOVACS’ İndol Çözeltisi      M109293
                          mikroorganizmaların ayrımı
     MMGA (Mineral Modified Glutamate) Agar  M109045              ISO 16649, ISO 11866-2 I IDF 170-2
     ReadyCult Coliforms       M101298 Sularda var/yok tayini     USEPA
        ®
     TERRIFIC Broth          M101629 E.coli rekombinant suşlarının geliştirilmesi
     Tryptone Water          M110859 İndol testi           ISO, APHA

     E. coli O157:H7
     CAYE Broth modified acc. to EVANS M100060 Verotoksin üretiminin belirlenmesi

     CAYE Broth Supplement       M100051 Selektif katkı
     Fluorocult E.coli 0157:H7-Agar  M104036 Selektif katı besiyeri, florojenik
        ®
     mEC-broth with Novobiocin     M114582 Selektif zenginleştirme
     mTSB broth with Novobiocin    M109205 Selektif zenginleştirme     ISO 16654, USDA-FSIS
     SMAC Agar             M100213 Selektif katı besiyeri     FDA-BAM, DIN
     SMAC Agar CT Katkısı       M109202 Selektif katkı
     Singlepath E. coli O157 Test Kiti M104141 Hızlı analiz kiti       AOAC
        ®
     Cronobacter (Enterobacter) sakazakii
     CCI (Chromogenic Cronobacter Isolation)  M120596 Selektif katı besiyeri ISO 22964
     Agar
     CSB (Cronobacter Selective Broth)  M120597 Selektif zenginleştirme    ISO 22964
     CSB Selective Supplement (Vancomycin) M120595 Selektif katkı
     DHL Agar acc. to SAKAZAKI     M103867 Selektif katı besiyeri
     Chromocult Enterobacter Sakazakii Agar M100873 Selektif katı besiyeri, kromojenik
         ®
     EE (Enterobacteriaceae Enrichment)  M105394 Selektif zenginleştirme   ISO 21528-1
     MOSSEL Broth
     Toplam Enterobacteriaceae
     EE (Enterobacteriaceae Enrichment)  M105394 Selektif zenginleştirme   ISO 21528-1
     MOSSEL Broth
     VRBD Agar             M110275 Sayım              ISO 21528, EP, USP, JP, APHA
     Salmonella
     Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose  M110747 Selektif katı besiyeri ISO, DIN
     Agar

     Hektoen Enteric Agar       M100215 Selektif katı besiyeri
     Lysine Iron Agar         M111640 Tanımlama
     M-(Mannose) Broth         M110658 Tanımlama
     MSRV (Modified Semi-solid RAPPAPORT- M109878 Selektif zenginleştirme   ISO 6579
     VASSILIADIS) medium (base)

     MSRV Selective supplement     M109874 Selektif katkı


    14                                       www.mikrobiyoloji.org
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17