Page 8 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 8

YAŞAM BİLİMLERİ | MİKROBİYOLOJİ


    Neden MERCK Besiyerleri ?

                  ISO 11133‘e Uyum
                  MERCK besiyerlerinin en önemli özelliklerinden biri ISO 11133 "Kültür Besiyeri Hazırlama ve
                  Üretme Talimatları" standardına uyumlu olmasıdır. Buna göre her parti besiyeri, performans
                  testinden geçirilmektedir.
                  BSE Sertifikası
                  MERCK besiyerlerinin bileşimine giren hayvansal peptonlarda ve ekstraktlarda BSE (Bovine
                  Spongiforme Encephalopathy; Deli Dana etmeni) bulunmadığı, Avrupa Farmokopisi
                  çerçevesinde MERCK tarafından belgelendirilmektedir.

                  Deneyim
                  MERCK‘de deneyim, evrensel kalite anlayışı ve araştırma–geliştirme kavramları iç içedir. Robert
                  Koch‘un 1876 yılında Bacillus anthracis ‘i izole etmesinden sadece 9 yıl sonra MERCK kazein
                  peptonu üretimi için patent almış, 1895 yılında mikrobiyoloji bölümünü kurmuş, 1978 yılında
                  granül besiyerlerini üretmeye başlamıştır.

                  Yegane Granül Yapı
                  Granül yapıda besiyeri üreten yegane marka MERCK ‘dir. Bu yapının kullanıcı açısından ihmal
                  edilemez üstünlükleri aşağıda açıklanmıştır.


                  • Çalışanların sağlık güvencesi.
                  Tartım sırasında toz bulutu oluşumu diğerleri ile kıyaslandığında yok denecek kadar azdır.
                  Bütün markalara ait dehidre besiyerleri içinde insan sağlığına kayda değer ölçüde zararlı olan
                  bileşenler bulunabildiği gibi, aşırı higroskopik olmasına bağlı olarak akciğerlere zarar verebilir.
                  Yapılan çalışmalar, besiyeri çeşidine bağlı olarak değişen tartım sonrası toz oluşumu, granül
                  besiyerinde sadece 10-18 birim iken, diğerlerinde 33-75 birim arasında olduğunu göstermiştir.

                  • Granül yapısı besiyerine daha kolay erime özelliği verir.
                  • Depolama sırasında nem çekme özelliği granül olmayanlara göre daha azdır.
                  Tüm dehidre besiyerleri higroskopik karakter gösterir. Özellikle nemli bölgelerde ve/ veya laboratuvarlarda
                  granül yapıda olmayan besiyerleri normal raf ömrü içinde bile kullanılamaz hale gelirken, granül
                  besiyeri standart raf ömrünü nem çekmenin her türlü olumsuzluğuna karşı güvenle tamamlar.

                  • Depolama sırasında farklı bileşenlerin ayrılması ve dolayısı ile bileşim değişikliği söz konusu
                  değildir.
                  Granül olmayan besiyerlerinde zaman içinde bileşenlerin, besiyeri kutusu içindeki dağılımı
                  değişir. Bazı bileşenler kutunun daha alt kısımlarına doğru hareket eder.

                  Bu hareket tümüyle basit fizik kanunları çerçevesinde gerçekleşir. Sonuçta besiyerlerinde
                  zayıf/ aşırı jelleşme, yetersiz / aşırı selektivite gibi sorunlar ile karşılaşılır. Bu gibi sorunların analiz
                  sonucuna yansıması ise sahte (false) negatif ve pozitif değerlendirmelerdir.

                  Granül besiyerlerinde ise zaman içinde kutunun alt ve üst katmanları arasında bileşenlerin
                  hareketi yine basit fiziksel kurallar çerçevesinde mümkün değildir.

                  • Hazırlanıp depolanmış besiyerlerinde stabilite yüksektir.
                  Yapılan denemeler, taze hazırlanmış ve hazırlandıktan sonra 6 ay depolanmış novobiosin katkılı
                  mEC Broth ve mTSB besiyerlerinde Escherichia coli O157 serotipinin gelişme performansında ve
                  E. coli ile Citrobacter youngae suşlarının baskılanmasında kayıp olmadığı açıkça görülmüştür.     Analiz ekonomisi
     Granül besiyerinin önemli bir özelliği de, bazı katkıların bazal besiyeri bileşimine doğrudan ilave edilmiş olmasıdır. Bu durum,
     katkıya bağlı olmaksızın istenildiği kadar besiyeri hazırlama imkânı vererek ekonomik açıdan kullanıcılara kayda değer ölçüde
     avantaj sağlamaktadır. Bu özelliğin sadece granül yapıdaki besiyerlerinde bulunduğu göz ardı edilmemelidir.
    10                                       www.mikrobiyoloji.org
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13