Page 3 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 3

İÇİNDEKİLER


                            Diğer Pipetleme Cihazları          280-281
                            Puarlar                   282
                            Pipetler                   283-286
                            Pastör Pipetleri               287-288
                            Dispenserler                 289-290
                            Cam Büretler ve Aksesuarları         291-294
                 Huniler
                            Plastik Huniler               295-296
                            Cam Huniler / Ayırma Hunileri        297
                            Sedimantasyon / Buecher Huniler ve Soğutucular  298-299
                 Kaplar / Krozeler
                            Tartım Kapları / Saat Camları        300-301
                            Buharlaştırma ve Kristalizasyon Kapları   301-302
                            Desikatörler ve Krozeler           303-305
                            Havan ve Havan Eli              306
                 Laboratuvar Araç ve Gereçleri
                            Manyetik Balıklar / Tutucular        307-308
                            Karıştırma Çubukları / Spatüller / Pensetler  309-317
                            Kutular / Tepsiler              318-320
                            Saatler / Kronometreler           321
       Filtrasyon
                 Örnek Hazırlama    Kalitatif / Kantitatif / Kaba Filtre Kağıtları  324
       3 3                    Membran Filtre Diskleri           325-342                            Şırınga Filtreler
                                                   343-354
                                                   355-363
                            Filtre Tutucular
                 Örnek Toplama
                            Filtre Tutucular               364-372
                            Pompalar ve Aksesuarlar           373-374
                            Basınçlı Kaplar               375
                            Solvent Dispenserleri ve Monitörler     376-388
                 Test
                            Örnekleme Kitleri              389-391       Hücre Kültürü ve PCR Hücre Kültürü
       4 4                    Güvenilir Steril Filtrasyon Cihazları    394-399


                                                   400-403
                            Steril Şırınga Filtreler
                                                   404-407
                            Saflaştırma Kitleri ve Pipet Uçları
                            Santrifüj Filtreleri
                                                   408-412
                            Karıştırma Hücreleri
                                                   415-417
                            Ultrafiltrasyon Diskleri           413-414
                            Pipetler / Tüpler / Şişeler         418-422
      www.kimyaevi.org                                          V
   1   2   3   4   5   6   7   8